Impressum

Schneider Druckluft GmbH
Ferdinand-Lassalle-Str.43
72770 Reutlingen

reprezentowana przez:
Tooltechnic Systems (Polska) Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 7, 05-090 Raszyn, Janki k. Warszawy

Dział Schneider airsystems
   
Tel. (Dział Handlowy):
(022) 711 41 61-64, (022) 711 42 65
Tel. (Marketing):
(022) 711 41 65,66,68, (022) 711 42 64
Tel. (Serwis):
(022) 711 41 67
Fax:
(022) 720 11 00-01
E-Mail:
info-pl@tooltechnicsystems.com


Nr KRS: 0000150759
Oznaczenie właściwego sądu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN
NIP: 534-20-86-289